another website of Natasja

Natasja
ENZO

weblog

WordPress upload limiet

Code om toe te voegen aan je .htacces bestand om de upload limit van WordPress te vergroten.

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

PHP Directorie uitlezen

PHP code om directorie uit te lezen en weer te geven als link. Gesorteerd op laatst toegevoegde bestand.

$files = glob( "directory/*.mp3" );

array_multisort(array_map( 'filemtime', $files ),SORT_NUMERIC,SORT_DESC,$files);

if(count($files)){
for( $i=0 ; $i < count($files) ; $i++ ){
echo " <a href='http://www..../".$files[$i]."'>".(basename($files[$i])."</a><br>");
}
}

Vragen of opmerkingen?

Contact