Tips & Tricks

Redirect met URL behoud

Als je graag wilt dat het domein automatisch doorverwijsd naar een ander domein (of pagina) kun je onderstaande HTML toevoegen aan de index pagina in de root van je domein. Deze HTML code maakt gebruik van een frame, zodat de link in de adresbalk niet veranderd.

CODE

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<frameset cols='*'>
<frame name='main' src='https://domein.nl' scrolling='auto' noresize>
</frameset>
</html>

Schaduw om PNG afbeelding

Voeg onderstaande code toe aan de CSS om de contouren van de PNG afbeelding een schaduw te geven.

CODE

{
   -webkit-filter: drop-shadow(5px 5px 5px #fff);
   filter: drop-shadow(5px 5px 5px #fff);
}

Woord limiet PHP

CODE

$string = "hello world ! I love chocolate.";
$explode = array_slice(explode(' ', $string), 0, 4);
$implode = implode(" ",$explode);
echo $implode;

$implode zal tonen : hello world ! I

Upload limiet voor o.a. WordPress

Voeg de volgende code toe aan je .htaccess bestand in de root van je website of in de root van je WordPress installatie.

CODE

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Directorie (map) uitlezen met PHP

PHP code om de directorie (map) uit te lezen en weer te geven als link. Gesorteerd op het laatst toegevoegde bestand.
Pas $files aan naar de map en bestands extensie die je wilt uitlezen.

CODE

$files = glob( "directory/*.mp3" );
array_multisort(array_map( 'filemtime', $files ),SORT_NUMERIC,SORT_DESC,$files);

if(count($files))
{
for( $i=0 ; $i < count($files) ; $i++ )
{
echo " <a href='http://www..../".$files[$i]."'>".(basename($files[$i])."</a><br>");
}
}
%d bloggers liken dit: