Hosting door: 1eurohosting.nl.

Tips & Tricks

Schaduw om PNG afbeelding

Voeg onderstaande code toe aan de CSS om de contouren van de PNG afbeelding een schaduw te geven:

 {
   -webkit-filter: drop-shadow(5px 5px 5px #fff);
   filter: drop-shadow(5px 5px 5px #fff);
 }

Woordlimiet (PHP)

$string = "hello world ! I love chocolate.";
$explode = array_slice(explode(' ', $string), 0, 4);
$implode = implode(" ",$explode);
echo $implode;

$implode zal tonen : hello world ! I

Upload limiet WordPress

Voeg de volgende code toe aan je .htaccess bestand in de root van je WordPress installatie.

php_value upload_max_filesize 64M
php_value post_max_size 64M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Directorie uitlezen met PHP

PHP code om directory uit te lezen en weer te geven als link. Gesorteerd op het laatst toegevoegde bestand:

$files = glob( "directory/*.mp3" );

array_multisort(array_map( 'filemtime', $files ),SORT_NUMERIC,SORT_DESC,$files);

if(count($files))
{
  for( $i=0 ; $i < count($files) ; $i++ )
  {
    echo " <a href='http://www..../".$files[$i]."'>".(basename($files[$i])."</a><br>");
  }
}
Deze website draait op een VPS van 1eurohosting.nl.